<powrót do bloga

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas procesu

W rozmach z Klientami o powierzeniu prowadzenia sprawy zawsze przewija się jedno istotne z punktu widzenia Klienta pytanie: ile to będzie trwało? Niestety zmuszony jestem zawsze odpowiedzieć, że nie wiem, ale na pewno długo. Taka jest rzeczywistość polskiego sądownictwa. Postępowania trwają bardzo długo.

W takich sprawach jak te dotyczącą kredytów frankowych istotnym kłopotem staje się zatem to, że przed długi czas prowadzenia postępowania Klient jest zmuszony płacić raty kredytu, chociaż istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że sąd umowę unieważni albo chociaż „odfrankowi”. Na szczęście coraz częściej sądy udzielają zabezpieczenia powództwa w sprawach frankowych. Taką możliwość stwarza art. 755 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku roszczenia niepieniężnego (a takim jest roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy) sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. W takiej sytuacji sąd do czasu prawomocnego zakończenia sprawy uprawnia kredytobiorcę do niepłacenia rat kredytu i jednocześnie zakazuje bankowi wypowiadania umowy kredytowej.

Zabezpieczenie pozwoli również uniknąć konieczności rozszerzania powództwa o kolejne wpłacane raty. Pozew wnoszony jest bowiem według rozliczeń aktualnych na dzień jego wnoszenia. Brak zabezpieczenia i płacenie kolejnych rat może zatem prowadzić do konieczności składania kolejnych pism procesowych rozszerzających powództwo.