<powrót do bloga

Autor: <span>Marek Miecznikowski</span>

Porady

16/12/2019

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY – TEORIA SALDA CZY TEORIA DWÓCH KONDYKCJI?

Poniżej prezentuję krótkie omówienie dwóch teorii prawnych stosowanych przez sądy do rozliczeń z umów kredytów frankowych w przypadku stwierdzenia nieważności takiej umowy kredytowej Zaznaczyć trzeba, iż sądy powszechne stosują obie...

Przejdź do wpisu
Porady

16/12/2019

CZYM SĄ KLAUZUE NIEDOZWOLONE?

Klauzule niedozwolone Brzmi tajemniczo, ale tak naprawdę są to po prostu takie zapisy, które co do zasady nie powinny się znajdować w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, ponieważ naruszają one prawa konsumenta i są sprzeczne z...

Przejdź do wpisu
Porady

16/12/2019

NA CZYM POLEGA SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK?

W niemalże każdej umowie frankowej banki stosowały zapisy, w myśl których kredytobiorca-konsument akceptował wszelkie ryzyka i oświadczał, że został o tych ryzykach wyczerpująco poinformowany Czy to ratuje banki przed roszczeniami...

Przejdź do wpisu