<powrót do bloga

Autor: <span>Marek Miecznikowski</span>

Porady

21 czerwca 2022

Czy przedsiębiorca może wywalczyć nieważność umowy frankowej?

...

Przejdź do wpisu
Wyroki

11 lutego 2022

Wygrana z mBank S.A.!

Wielki sukces Kancelarii w sprawie przeciwko mBank...

Przejdź do wpisu
Porady

4 maja 2021

Wyrok TSUE w sprawie C-19/20 (aneks antyspreadowy)

Frankowicze doczekali się kolejnego wyroku TSUE Czy jest on tak przełomowy, jak w sprawie Państwa...

Przejdź do wpisu
Porady

19 lutego 2021

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20)

W dniu 16 listopada 2021 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę dotyczącą spory między dwoma teoriami rozliczenia nieważnych umów frankowych Czy spór ten zakończył się definitywnie...

Przejdź do wpisu
Porady

1 lipca 2020

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas procesu

W rozmach z Klientami o powierzeniu prowadzenia sprawy zawsze przewija się jedno istotne z punktu widzenia Klienta pytanie: ile to będzie trwało Niestety zmuszony jestem zawsze odpowiedzieć, że nie wiem, ale na pewno długo Taka jest...

Przejdź do wpisu
Porady

16 grudnia 2019

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY – TEORIA SALDA CZY TEORIA DWÓCH KONDYKCJI?

Poniżej prezentuję krótkie omówienie dwóch teorii prawnych stosowanych przez sądy do rozliczeń z umów kredytów frankowych w przypadku stwierdzenia nieważności takiej umowy kredytowej Zaznaczyć trzeba, iż sądy powszechne stosują obie...

Przejdź do wpisu
Porady

16 grudnia 2019

CZYM SĄ KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

Klauzule niedozwolone Brzmi tajemniczo, ale tak naprawdę są to po prostu takie zapisy, które co do zasady nie powinny się znajdować w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, ponieważ naruszają one prawa konsumenta i są sprzeczne z...

Przejdź do wpisu
Porady

16 grudnia 2019

NA CZYM POLEGA SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK?

W niemalże każdej umowie frankowej banki stosowały zapisy, w myśl których kredytobiorca-konsument akceptował wszelkie ryzyka i oświadczał, że został o tych ryzykach wyczerpująco poinformowany Czy to ratuje banki przed roszczeniami...

Przejdź do wpisu